Uiteraard blijven de bekende activiteiten zoals het faciliteren van platforms, het organiseren van kennisbijeenkomsten en VANG-support, bestaan. Nieuw is dat we in 2019 aan de slag gaan met het icoonproject Circulaire Ambachtscentra. Zoals vermeld worden de diverse speerpunten al volop ter hand genomen. Voor aanhaken of meer informatie over de activiteiten neem contact op met: VANG@nvrd.nl of via tel. 088-3770000.