Dit heeft eind vorig jaar geresulteerd in een VANG-support traject waarbij de gevolgen van diftar zijn doorgerekend en gepresenteerd (zie voor resultaat hiervan https://www.vang-hha.nl/nieuws-achtergronden/2021/opbrengst-4-jaar-vang-support/). Daarnaast vroeg gemeente Veldhoven begin dit jaar om ondersteuning bij het verwerken van resultaten en mogelijkheden in een keuzenotitie die eind maart in een oordeelvormende gemeenteraad is behandeld (zie Gemeenteraad (Oordeelsvormend) 30 maart 2021 19:30:00, Gemeente Veldhoven). De keuze die voorlag is:

  • 100 kg restafval per persoon, waarbij het huidige systeem van inzamelen en scheiden van afval wordt verbeterd.
  • 80 kg restafval per persoon, waarbij een financiële prikkel wordt toegevoegd aan een verbeterd systeem van inzamelen en scheiden van afval.

De eerste variant kreeg de voorkeur van het college. Op termijn zou dan de financiële prikkel nog ingevoerd kunnen worden. Alle raadsfracties hebben op 30 maart allemaal de voorkeur uitgesproken voor het eerste scenario. Hiermee is het op 20 april een hamerstuk en kan een uitvoeringsplan opgesteld worden. Vanuit VANG bestond de ondersteuning, naast het VANG-support traject, uit sparren, voorzien van informatie met betrekking tot de keuzenotitie en uit het feedback geven op concept-versies van de notitie.

Benieuwd naar wat we kunnen betekenen met VANG-ondersteuning? Neem contact op met Koos van Dael (vandael@nvrd.nl, 06 51396369) of Samuel Stollman (stollman@nvrd.nl, 06 51845724).