Gemeenten en publieke afvalbedrijven kunnen hiermee rechtstreeks worden gefaciliteerd met kortlopend advies of bijstand (maximaal 4 dagen, of 32 uur) door deskundigen die kunnen helpen om processen vlot te trekken of projecten van de grond te krijgen. VANG-Support bestaat uit een poule van (externe) adviseurs met deskundigheden op het gebied van beleidsontwikkeling en uitvoering. Hiervan kan laagdrempelig gebruik gemaakt worden, zonder omvangrijke procedures te doorlopen. De procedure is kort en simpel en zoveel mogelijk ontdaan van organisatorische ballast.

De uitvoering van deze activiteit is door het programma VANG-HHA in handen gegeven van de NVRD. Mocht u belangstelling hebben voor deze vorm van ondersteuning neem dan contact op via het contactformulier van VANG-HHA.