Hieronder zit u een overzicht van de VANG-support trajecten die afgerond zijn of nog lopen. In een artikel uit de GRAM van september werden drie VANG-support trajecten nader toegelicht. Vragen of sparren over de mogelijkheden kan met Koos van Dael (06 51396369 / vandael@nvrd.nl). Lees hier het artikel in GRAM. 

Gemeente

Onderwerp

Status

Resultaat

Amstelveen

 

Studenten betrekken bij afvalscheiding

 

Afgerond

Twee werksessies uitmondend in tips voor communicatiecampagne.

Krimpenerwaard

 

Selectiecriteria begeleiding traject milieustraten

Afgerond

Complete uitvraag voor onderzoek en advies afvalbrengstations gemeente Krimpenerwaard.

Rotterdam

 

Consequenties diftar en OI doorrekenen

 

Afgerond

Doorgerekende scenario’s

ROVA

 

Advies over app ‘feedback op maat’

 

Afgerond

Adviezen en suggesties voor vormgeving app.

Utrechtse Heuvelrug

 

Ondersteuning businesscase textielketen

Afgerond

Adviesrapport met aandacht voor kwaliteit, inzameling, sorteren van textiel en vermarkten.

Lansingerland

 

Ondersteuning voorbereidende fase van afvalbeleidsplan

Lopend

 

Epe

 

Doelgroepcommunicatie bij pilot omgekeerd inzamelen

Afgerond

Overzicht en advies mogelijkheden doelgroepcommunicatie.

RAD Hoeksche Waard

 

Processchema locatiebepaling ondergrondse containers

Afgerond

Processchema te doorlopen stappen van beleidsvaststelling tot daadwerkelijke plaatsing van de container.

Hendrik-Ido-Ambacht

 

Scenarioberekeningen

Afgerond

Gevolgen (kg en €) van doorvoeren aantal scenario’s.

Haarlem

 

Plan van aanpak communicatie hoogbouw

Afgerond

Plan van aanpak met suggesties voor ‘buiten’ en ‘binnen’.

Lingewaard

 

Sparringpartner ontwikkeling afvalbeleid

Lopend

 

 

Veldhoven

 

Sparingpartner doorontwikkeling afvalbeleid

Afgerond

Adviesrapport met overzicht maatregelen die voor Veldhoven kunnen bijdragen aan betere afvalscheiding.

Tytjerksteradiel

 

Diftarvariant doorrekenen

Lopend

 

Buha

 

Inzamelstructuur luierafval

Lopend

 

Hellevoetsluis

 

Communicatieplan en burgerpeiling

Lopend

 

Westerwolde

 

Scenarioberekeningen

Afgerond

Rapport met doorrekeningen en advies.

Dongen

 

Scenarioberekeningen

Lopend

 

Vlaardingen

 

Optimaliseren GFT-inzameling

Offerte

 

Leusden

 

Inzicht in en aanpak van afvaltoerisme en 0-aanbiedingen

Offerte