De NVRD is een van vier partijen die een reactie op de consultatie heeft ingediend. Onze inbreng in een paar kernpunten:

  • Meer duidelijkheid, eenduidigheid en transparantie over de wijze van verslaglegging.
  • Duidelijk borgen van afspraken uit het Basisdocument Monitoring 2013-2022 in het Monitoringsprotocol.
  • Naast hergebruik van verpakkingen dient ook materiaalgebruik met dezelfde toepassing in de verslaglegging te worden meegenomen.
  • Enkele noodzakelijk suggesties met betrekking tot het nieuwe rekenpunt voor kunststofverpakkingen

De volledige inbreng van de NVRD is te vinden via deze link.