VConsyst levert naast oplossingen voor de afvalinzameling, ook oplossingen voor sport en recreatie, fietsenstallingen en straatmeubilair. Algemeen directeur Edward Rosendaal: “Wij zijn trots dat we met Bammens een koninklijk, 168 jaar oud, bedrijf aan onze groep mogen toevoegen. We vinden elkaar in onze gezamenlijke missie en visie voor afvalinzameling en buitenruimte. We geloven in slimme oplossingen voor een wereld zonder restafval. Ik ben ervan overtuigd dat we met onze ervaringen en investeringskracht het publieke domein innoveren.”

Ronald Free, algemeen directeur Koninklijke Bammens hoopt met de samenvoeging van de bedrijven dat vooral burgers gemak ervaren. “Door een stad slimmer te maken, worden namelijk niet alleen de gemeentelijke doelstellingen behaald. De burger ervaart ook minder afvaloverlast, omdat bijvoorbeeld ondergrondse containers altijd beschikbaar zijn. De gemeente reduceert hiermee tegelijkertijd haar CO2-uitstoot. Een win-win situatie bij het behalen van milieudoelstellingen”, aldus Ronald Free, die tevens aangeeft dat het goed is om tot een groep te gaan behoren met een duidelijke visie, strategie en zoveel ondernemerszin voor hun gezamenlijke toekomst.

De samenwerking zorgt ervoor dat alle facetten samenkomen. Van concept en ontwikkeling tot productie van staal, elektronica en software. Het aansturen van alle productielocaties vanuit één centraal punt zorgt ervoor dat er optimaal ingespeeld wordt op de klantvraag: maatwerkseries van hoge kwaliteit.