De NVRD is al sinds enkele jaren aanjager en deelnemer in het ketenoverleg matrassen, dat moet leiden tot een vrijwillige producentenverantwoordelijkheid. NVRD-directeur Olaf Prinsen leverde commentaar op het rapport, dat onder de sectorcommentaren is opgenomen. Prinsen: “Het is een compleet rapport, dat niet alleen de urgentie laat zien, maar ook de kansen. Voor de NVRD is het van belang dat we de incentives op de goede plek leggen. Nu nog betalen inwoners voor matrasrecyling, is er te weinig capaciteit en te weinig aandacht voor circulair ontwerp. We zien dit gelukkig veranderen, maar zijn ervan overtuigd dat voor echte verandering, de kosten ook bij de producenten gelegd moeten worden.”

Het rapport is te downloaden via: https://insights.abnamro.nl/2019/10/matrasrecycling-een-kans-om-niet-te-laten-liggen/