Willem Elsinga zegt zelf een veilige methode toe te passen die veel milieuwinst oplevert. “In dit proces verhitten we luiers samen met rioolslib boven de 250 °C bij 40 bar langer dan 10 minuten met stoom. Dat overleeft geen enkele bacterie of virus (sterilisatie met stoom is normaal 3 á 5 minuten bij 134 °C). Aanvullend hebben we onderzoek gedaan naar medicijnresten. Het blijkt dat we die zeer effectief afbreken. Dit onderzoek is gepubliceerd in H2O vak artikelen met medewerking van de Radboud Universiteit (open bron www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen). Dit is een enorme sprong voorwaarts voor deze behandeling van luiers samen met rioolslib. Want tot op heden belandt een grote vracht aan medicijnen die wij slikken, via de wc in het riool en komt een derde daarvan nu in het oppervlaktewater.”  

Te veel energie? In het Telegraaf artikel valt ook te lezen dat de heer Raymond Gradus denkt dat het proces te veel energie vraagt. Willem Elsinga: “ik begrijp zijn gedachtegang, maar bij dit proces is het toch anders. We verhitten inderdaad met stoom en dat kost natuurlijk energie. Maar bij het afkoelen kunnen we de stoom voor een deel opnieuw gebruiken. Nog belangrijker: door het verhitten ‘koken’ we de luiers met inhoud en het rioolslib als het ware gaar voor de biogas bacteriën. Die maken daardoor extra veel biogas. Per saldo levert dit een mooie CO2 besparing op. Uiteindelijk maken we uit rioolslib en luiers maar liefst vier veilige producten: biogas voor groene stroom, biomassa voor groene stroom, kunstmest en plastics.”

Milieuwinst Het RIVM is al ruim anderhalf jaar bezig met dit onderwerp en we hebben veel informatie en wetenschappelijke kennis uitgewisseld zegt Willem Elsinga. “Omdat ons project ‘voorloopt’ is er heel veel gedaan wat bij andere projecten nog ontbreekt. Ons proces voldoet daarom al aan alle wettelijke milieueisen en is daarom door de overheid toegelaten (vergund). Conclusie: met een veilige, onderbouwde en door de overheid goedgekeurde methode levert recyclen van luiers grote milieuwinst op. Een harde noodzaak op weg naar een circulaire en klimaat neutrale samenleving!”

Een gesprek tussen Willem Elsinga en Raymond Gradus was te horen op Radio 1 op 16 oktober 2017:

https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/429322-luiers-recyclen-goed-idee