De cijfers van het CBS houden nog geen rekening met het resultaat van nascheiding (zowel nascheiding van PMD, als van grof restafval). Deze cijfers komen later dit jaar beschikbaar. Het totale niveau van afvalscheiding zal hierdoor waarschijnlijk uitkomen op ca. 180 à 185 kg restafval per inwoner (63% à 64% afvalscheiding). Vorig jaar was dat nog 198 kg (incl. nascheiding).

Vanaf 2014 zit het scheidingspercentage weer in de lift. In de jaren daarvoor bleef het lang stabiel rond de 50%. De doelstelling van 75% afvalscheiding ligt ook met de jongste cijfers nog niet binnen bereik, maar ten opzichte van 2014 is wel een forse toename van het scheidingsresultaat bereikt.

De verwachting is dat ook dit jaar het niveau van afvalscheiding nog verder zal toenemen. De kwaliteit van de gescheiden deelstromen is in sommige situaties wel een aandachtspunt. Binnen het programma VANG-HHA wordt hier extra aandacht aan besteed.