MRN gaat in 2024 de volledige kosten voor inzameling-, transport en verwerking van matrassen vergoeden. Hiermee komen zij terug op het eerder vastgestelde maximum forfait van €540,-.

Eind 2023 gaf Matras Recycling Nederland (MRN) aan daarbij uit te gaan van een maximum forfait bedrag van €540,- per ton. Hoewel wij blij waren met de ambitie van MRN de inzamel- en verwerkingskosten volledig te vergoeden, stelde onze Expertgroep Matrassen vast dat het bedrag niet voor alle gemeenten kostendekkend was. De kosten voor inzameling, transport en verwerking bleken per gemeente hoger of juist lager uit te vallen dan de gemiddelde kostprijs van €540,-. MRN heeft daarop besloten het forfait bedrag van €540,- te laten vallen en de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden.

“Wij hopen dat deze volledige vergoeding voor gemeenten een nog grotere stimulans biedt om meer matrassen schoon en droog in te zamelen,” aldus Kees Zwetsloot, verantwoordelijk voor de uitvoerig van MRN. “Het recyclingpercentage zit rond de 50% en we willen naar 75% recycling in 2028. Daar moeten we gezamenlijk de schouders onder zetten.” Voor gemeenten betekent dat gratis inname van matrassen op de milieustraten en voor retailers dat oude matrassen gratis worden meegenomen bij levering van het nieuwe matras. Om een beter inzicht te krijgen in de verschillende kostencomponenten – inzameling, transport en verwerking – zal het declaratieformulier op de website van MRN aangepast worden.

Ook op andere terreinen werken we met MRN samen om meer matrassen schoon en droog richting recycling te krijgen. “Zo wordt gewerkt aan een communicatie-toolkit over matrassen voor gemeenten. Duidelijke en eenduidige communicatie helpt inwoners nog meer matrassen op de juiste wijze af te danken,” aldus Folker Krijgsman, voorzitter van de Expertgroep Matrassen. “Ook wordt nagedacht over een oplossing voor kleine retailers die een oud matras best mee willen nemen bij het leveren van een nieuw matras, maar daarvoor geen opslagruimte hebben.”