Sinds de wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, die inhield dat overheidsondernemingen in beginsel belastingplichtig werden voor de vennootschapsbelasting, heeft de NVRD overleg gevoerd met de Belastingdienst. NVRD-leden worden immers door de wetswijziging getroffen. Bij het overleg werd de NVRD geholpen door de fiscale werkgroep, bestaande uit NVRD leden met een fiscale achtergrond. Daarnaast werd de hulp van twee accountantskantoren, Deloitte en PWC, ingeschakeld.  

Het gesprek met de Belastingdienst bevindt zich inmiddels een afrondende fase, maar nog niet alle puntjes staan op de i. De NVRD verwacht dat er binnen twee maanden een praktische oplossing gepresenteerd kan worden. Deze oplossing zal duidelijkheid verschaffen over hoe om te gaan met afvalstromen die een positieve waarde vertegenwoordigen. De praktische oplossing zal eerst ter advisering worden voorgelegd aan het bestuur van de NVRD. Daarna zal de oplossing uitgebreid toegelicht worden aan de leden. Hiervoor zullen onder andere informatiebijeenkomsten worden gepland.

De NVRD heeft begrepen dat de Belastingdienst tot nu toe ingestemd heeft met een uitstel voor het doen van aangifte tot 1 november. Aangezien het overleg met de Belastingdienst nog niet afgerond is, is het doen van aangifte nog niet mogelijk. De NVRD raadt daarom aan een nader verlengd uitstel aan te (laten) vragen met het oog op het lopende overleg met de Belastingdienst.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Evelien Mertens (06-50849991 of mertens@nvrd.nl).