In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart, ontwikkelt de NVRD een ‘toolbox’ die gemeenteraadsleden en lokale bestuurders kunnen gebruiken bij het vormgeven van het gemeentelijke afvalbeleid. De toolbox bevat handige documenten en handreikingen met daarin meer informatie over veel voorkomende vraagstukken bij gemeenten. De toolbox wordt in aanloop naar 16 maart meerdere malen aangevuld met handreikingen op relevante onderwerpen.

Deze week zijn dat:

  • Effectieve aanpak van bijplaatsingen
  • Factsheet Diftar
  • Handvatten gemeentelijk afvalpreventiebeleid

Neem via deze link een kijkje in de toolbox om te ontdekken welke onderwerpen er nog meer in staan!