De UPV Textiel krijgt te maken met enige vertraging. Deze zou in januari 2023 in werking treden, maar het Ministerie van IenW is nog in afwachting van het advies van de Raad van State. IenW zet erop in dat de UPV vóór de zomer van 2023 in werking treedt.

De exacte datum waarop de UPV Textiel van kracht wordt, is nog niet bekend. Voor de doelstellingen die in de UPV beschreven staan, heeft het uitstel geen gevolgen. Deze zullen zoals beoogd per 2025 gaan gelden. Dit betekent dat producenten in 2025 verantwoordelijk zijn voor het behalen van de hergebruik en recyclingdoelstelling zoals genoemd in de UPV.

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid stelt textielproducenten verantwoordelijk voor de gehele weg die textiel aflegt. Van produceren tot inzameling, sortering, recycling en het hergebruik en de afvalfase van producten die zij ontwikkelen. Onder textiel valt kleding en huishoud- en woningtextiel.