We zitten inmiddels midden in de jaarlijkse Wecycleweek (9 t/m 15 oktober) met op 14 oktober de International E-waste Day. Een mooi moment om ook de campagne Doe maar apart een vervolg te geven!

Het doel van de Wecycleweek en E-waste Day is om het groeiende probleem van elektrisch afval onder de aandacht te brengen en het verantwoord beheer van dit afval te bevorderen. Volgens de Verenigde Naties wordt er in 2023 wereldwijd 8 kilo elektrisch afval per persoon geproduceerd. Dit betekent elk jaar 61,3 miljoen ton elektrisch afval, meer dan het gewicht van de Chinese Muur. Slechts 17,4% van dit afval, dat behalve schadelijke stoffen ook kostbare materialen bevat, wordt wereldwijd op de juiste manier ingezameld, behandeld en gerecycled. De resterende 50,6 miljoen ton wordt op vuilnisplaatsen gestort, verbrand, verhandeld of opgeslagen bij huishoudens. Zelfs in Europa, dat toonaangevend is in de wereld op het gebied van de recycling van elektronisch afval, wordt slechts 54% van het elektronisch afval officieel gerapporteerd als ingezameld en gerecycled. Er is dus nog een wereld te winnen. Reden genoeg om ook de campagne Doe maar apart een vervolg te geven.

Batterijen in top 3 afvalbranden
Afgedankte batterijen staan bij inzamelaars en verwerkers van afval de afgelopen jaren in de top 3 veroorzakers van afvalbranden. Apparaten met batterijen en losse batterijen die in het restafval terecht komen, kunnen beschadigd raken en daardoor zelfs brand veroorzaken. Door apparaten en batterijen in te leveren bij milieustraten en winkels wordt voorkomen dat deze batterijen beschadigd raken en tot problemen leiden. Losse batterijen en apparaten met batterijen die onjuist worden afgedankt en tussen het rest-, bedrijfs-, bouw-, sloop- en metaalafval belanden, geven grote problemen bij de inzameling en verwerking. Dit leidt vaak tot veiligheidsrisico’s in vuilnisauto’s, bij op- en overslaglocaties en in scheidingsinstallaties. Ook gaan bij het niet apart inleveren veel waardevolle grondstoffen verloren.

84% van alle risicovolle apparaten zijn vapes
Klein elektrisch afval bevat steeds vaker (oplaadbare) batterijen. Dit afval bestaat onder andere uit oude smartphones, scheerapparaten, elektrisch gereedschap, e-smokers (vapes), elektrisch speelgoed, losse (lithium-ion)batterijen en (fiets)accu’s. Batterijbranden kunnen ontstaan bij het onjuist afdanken, transporteren en verwerken van deze afgedankte apparaten en batterijen. Elektrische sigaretten of vapes zorgen voor maar liefst 84% van alle risicovolle apparaten in het restafval. Daarnaast worden er ook veel accu’s afkomstig uit elektrisch gereedschap en fietsen aangetroffen. Het is daarom van groot belang dat afgedankte apparaten en batterijen worden ingeleverd voor recycling.

Doe maar apart ook in 2024
In juni 2023 ging daarom de campagne tegen batterijbranden Doe maar apart (www.doemaarapart.nl) van start. Een initiatief van de Stichting OPEN, BRBS Recycling, NVRD, NRF, Stichting Stibat Services, TLN en Vereniging Afvalbedrijven. De ‘aparte’ campagne met radiospotjes en op social media vraagt losse batterijen, accu’s en elektrische apparaten apart in te leveren bij inleverpunten en milieustraten. En vooral niet weg te gooien bij het restafval en andere afvalsoorten. In de Nationale Wecycleweek (9 t/m 15 oktober) wordt opnieuw aandacht besteed aan de campagne www.doemaarapart.nl. Ook wordt de campagne in juni 2024 herhaald.