Aangezien er voor de afval- en reinigingsbranche geen algemeen hitteprotocol bestaat, heeft de NVRD haar leden gevraagd om ervaringen met en lokale protocollen over hoe om te gaan met dit extreme weer, te delen via (vandergrift@nvrd.nl) zodat de NVRD hier gedurende de zomer aandacht aan kan blijven besteden. Inmiddels hebben we een paar protocollen met maatregelen mogen ontvangen die onze leden toepassen om de hitte voor de mensen van de buitendienst draaglijker te maken. Dit zijn onder andere maatregelen als eerder op de dag beginnen, verstrekken van zonnebrand, extra drinkpauzes en het uitdelen van ijsjes.

Een aantal van onze leden heeft aangegeven dat zij eerder zijn gaan inzamelen. Dit levert in de regel ook klachten van bewoners op die er aan gewend zijn hun afval op een bepaalde tijd buiten te zetten. Daarom is het heel belangrijk om hier goed over te communiceren (via apps en social media) en lokaal alvast aandacht en begrip te vragen bij inwoners voor onze medewerkers die in deze weersomstandigheden hun afval komen ophalen.