Voor gemeenten is het Papiervezelconvenant echter niet bindend. De doorwerking van de afspraken gaat via de deelnemingsovereenkomsten tussen gemeente en PRN. De deelnemingsovereenkomsten van gemeenten zijn nog niet aangepast aan het nieuwe convenant. Gemeenten hebben daardoor nog een overeenkomst, waarin het toegestane vervuilingspercentage 5% is. Dit percentage is nu dan ook nog leidend

PRN wil binnenkort graag nieuwe deelnemingsovereenkomsten aanbieden aan gemeenten, waarin de wijzigingen in het convenant zijn verwerkt. Tot die tijd is de ‘oude’ versie dus geldend. De NVRD heeft overigens aan PRN aangegeven het belangrijk te vinden dat in een nieuwe deelnemingsovereenkomst ook afspraken worden gemaakt over de wijze waarop vervuiling wordt bepaald.