“Het roer moet om”, zegt Angeline, “Onze mensen krijgen nu heel veel waardering. Hartstikke fijn natuurlijk maar waarom krijgen ze dat niet altijd? Onze branche is één van de vitale sectoren en vormt mede de backbone van onze samenleving. Dat druk je niet alleen uit in geld maar ook in de waardering en de bijdrage aan een duurzame samenleving. Laat dat tot uiting komen in True Pricing”.

Angeline staat uitgebreid stil bij de gevolgen van de Coronacrisis voor de afvalinzameling, –verwerking en de medewerkers. “We zamelen 30% meer huishoudelijk afval in doordat mensen nu massaal thuis werken, hebben lange wachttijden bij de milieustraten, veel meer groen en tuinafval, zamelen nu ook Corona-gerelateerd afval in, maar veel minder bedrijfsafval. Doordat de horeca stil ligt, halen we nauwelijks glas op terwijl er wel veel vraag naar glas is. Textiel kan even niet ingeleverd worden, want de verwerkers kunnen het niet aan”.

“Onze medewerkers moeten nu veel vaker alleen op pad en hebben weinig contact met elkaar. Door filmpjes en foto’s te delen op ons eigen social mediakanaal blijven we toch op de hoogte van elkaar. De cultuur binnen je organisatie speelt momenteel een enorm belangrijke rol. Door saamhorigheid, flexibel, creatief en wendbaar te zijn, redden we het nu én in de toekomst. In die duurzame samenleving hebben we elkaar immers allemaal hard nodig.”