Voor de gehele GFT wel/niet lijst en toolbox: https://www.vang-hha.nl/afvalscheidin…