Over de balans vinden tussen circulariteit laagdrempelig maken en werken aan systemische verandering. Over de zoektocht om de ‘achterkant’ van de circulaire economie te verbinden aan de ‘voorkant’. Over de rol van de gemeente en de manier waarop wij burgers, bedrijven en ketenpartners betrekken bij onze circulaire ambities.