Daarnaast wordt vlakglasafval via milieuparken / milieustraten ingezameld; dit betreft ongeveer 5 procent van het totaal.

Het systeem van VRN is gebaseerd op een vrijwillige vorm van producentenverantwoordelijkheid, waarvoor de vlakglassector zelf het initiatief heeft genomen. Er is dus geen wettelijke regeling voor de inzameling en recycling van vlakglasafval. De kosten voor de inzameling en recycling van vlakglasafval worden gefinancierd door de producenten en importeurs van isolatieglas. Zij dragen hiervoor € 0,40 per m² glas af. In de afgelopen jaren heeft Vlakglas Recycling Nederland de milieuparken geen kosten in rekening gebracht voor de inzameling en verwerking van vlakglasafval. Maar door stijgende kosten, met name op de milieuparken, voelt VRN zich genoodzaakt een deel van de logistieke kosten in rekening te gaan brengen. Dit zal gebeuren met ingang van 2018. Het tarief hiervoor is nog niet bekend. Het uitgangspunt van VRN is dat zij de milieuparken willen blijven faciliteren met de inzameling van het vlakglasafval dat wordt aangeboden. Door een bijdrage in de logistieke kosten te vragen wil VRN bereiken dat de inzamelkosten bij gemeentelijke milieuparken op hetzelfde niveau komen als dat van de bedrijfsinzamelpunten. Medio september 2017 zal VRN de gemeenten informeren over de tarieven per 2018.

Gescheiden inzameling draagt bij aan de circulaire economie en sluit prima aan bij de wens van het kabinet “Nederland circulair in 2050”. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt voor veel gemeenten ook steeds belangrijker. Vlakglas Recycling Nederland heeft een aantal zaken ontwikkeld die kunnen aantonen dat een gemeente verantwoord en duurzaam bezig is met het vlakglasafval en zo haar bijdrage levert aan de circulaire economie. Een voorbeeld is een CO2-certificaat; zamelt een milieupark bijvoorbeeld 10 ton vlakglasafval in, dan verlaagt zij de CO2-druk met 1.160 kilo. Het certificaat is hiervan een bevestiging.

Vlakglasafval kan alleen hoogwaardig gerecycled worden tot grondstof voor nieuwe glasproducten als het apart wordt ingezameld. Deze gescheiden inzameling levert vele voordelen op. Zo levert 1 kilo schone glasscherven een besparing op van 1,2 kilo aan primaire grondstoffen als zand en soda. Daarnaast bespaart het versmelten van glasscherven tot nieuw glas energie en beperkt het de uitstoot van rookgassen zoals CO2. Door glas niet als rest- of bouwafval in te zamelen zijn er ook geen extra stortkosten. Inzamelen loont: 93 procent van de vlakglasscherven wordt hergebruikt in de glasindustrie, 7 procent is ‘afval’. Hiervan krijgt 5 procent een nuttige toepassing.