Om de keten beter te laten functioneren, gaan de raamovereenkomstpartijen (VNG, Afvalfonds Verpakkingen en ministerie van IenW) een variant op het huidige model uitwerken. Hiervoor wordt binnenkort een peiling uitgevoerd onder gemeenten.

Variant op ketenregiemodel Deze week kwamen de raamovereenkomstpartijen opnieuw bij elkaar en spraken zij af om een variant op het huidige model uit te werken, die de rol en verantwoordelijkheid van gemeenten beperkt tot de inzameling van kunststof verpakkingsafval.

Uitgangspunt is dat de afspraken uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 van kracht blijven en dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor deze variant.

Hierbij leggen gemeenten de risico’s die zij ervaren rondom sortering en vermarkting terug bij het Afvalfonds Verpakkingen. De raamovereenkomstpartijen verwachten met deze variant de ketenstappen beter op elkaar te kunnen laten aansluiten. Doel is om tegemoet te komen aan de wens om een aantal geïnventariseerde knelpunten op te lossen, zodat investeringen en innovaties voor de langere termijn mogelijk zijn. Daarom gaan de partijen afspraken maken voor een periode van 10 jaar (tot 2028).

Uitwerken variant De raamovereenkomstpartijen gaan deze nieuwe variant eerst goed uitwerken, om te komen tot de juiste (rand)voorwaarden. Zij streven ernaar dat  gemeenten voor 1 juli 2018 een weloverwogen keuze kunnen maken voor één van de varianten. Het verpakkende bedrijfsleven zorgt dan per 1 januari 2019 voor sorteer- en recyclecapaciteit.

Binnenkort peiling onder gemeentenDe VNG voert op korte termijn een peiling uit onder gemeenten over de ervaringen rondom ketenregie, de interesse voor de nieuwe variant en de wensen en aandachtspunten voor de uitwerking daarvan. De uitkomsten van de peiling  vormen input voor de invulling van deze variant. Zodra er meer details bekend zijn, informeren wij u hierover.

Bron: VNG website