Dat de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 erg leeft onder gemeenten blijkt uit de recente jaarcongressen. Via verschillende moties deden gemeenten aan de VNG het verzoek om maatregelen te nemen die het sluiten van voornamelijk de keten van kunststofverpakkingen bevorderen.

Aanpassingen en aanvullingenDe VNG streeft er naar om in het aankomende bestuurlijk overleg (eerste helft van 2019) tot nieuwe afspraken te komen over aanpassingen en aanvullingen in de huidige Raamovereenkomst Verpakkingen. Over het uiteindelijke doel: het tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten de keten van kunststof verpakkingen sluitend maken, zijn zowel de staatssecretaris, als het verpakkende bedrijfsleven, als de gemeenten het eens. Over de weg er naar toe zijn ze het echter nog niet helemaal eens. Dit betekent dat er onderhandeld wordt over een samenhangend pakket aan nieuwe afspraken.

In de ledenbrief die de VNG op 7 januari verstuurde staat de huidige stand van zaken, wat de inzet van de VNG is en gaat in op enkele afspraken die inmiddels tot stand zijn gekomen.

Meer informatie:

VNG Ledenbrief: Voortgang afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022

Speciale NVRD nieuwsbrief Raamovereenkomst Verpakkingen 19 oktober 2018