Spelregels In het UMP staan de spelregels over de inzameling tot en met recycling van alle verpakkingen. Door het UMP is duidelijk wat de rol en verantwoordelijkheid is van alle betrokken partijen. De keten van verpakkingen en het totaal aan regels en afspraken dat daar bij komt kijken, is complex. Een onafhankelijk, transparant en betrouwbaar uitvoeringssysteem is daarom geen overbodige luxe. Voorwaarde voor de '3.0'- versie was dat het UMP breed gedragen zou worden. In de overleggen die aan het UMP vooraf gingen zijn naast Nedvang en de VNG ook het Afvalfonds, Vereniging Afvalbedrijven en diverse gemeenten en afvalbedrijven betrokken. Het nieuwe UMP is op 1 januari 2017 in werking getreden en legt vooral vast hoe nu al in de praktijk wordt gewerkt. De grote verandering in dit nieuwe UMP is dat de spelregels rond de kunststofketenregie en de taken van gemeenten en afvalbedrijven duidelijk zijn beschreven en dat een gemeente een organisatie kan aanwijzen om namens haar de administratie te voeren en opgave te doen. Daarnaast zijn er ook duidelijke afspraken gemaakt over betalingstermijnen en vindt er een verdere specificatie plaats van de uitbetalingen op de afrekeningen.

De NVRD is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe UMP 3.0. De inzet van de NVRD was daarbij altijd gericht op het aansluiten van regels bij de praktijk en dat deze ook uit te leggen zijn aan alle betrokkenen. Daarnaast heeft de NVRD extra ingezet gevraagd op communicatie en hebben we actief gewezen op onderdelen in het UMP die niet duidelijk waren. Het totale UMP is een lijvig document geworden. Daarom is ervoor gekozen om het UMP als online document te presenteren zodat snel doorgeklikt kan worden naar het gezochte onderwerp en altijd de laatste versie beschikbaar is. Gemeenten kunnen in hun aanbestedingen en contracten voor de monitoringsverplichtingen verwijzen naar de afspraken zoals ze zijn vastgelegd in het UMP.

Er komt een beheercommissie zodat er snel geschakeld kan worden bij knelpunten, eventuele wijzigingen en om een duidelijk loket te bieden voor vragen. Hierin zitten vertegenwoordigers van zowel gemeenten als het verpakkend bedrijfsleven. De NVRD zal hier, naast VNG ook zitting in hebben namens gemeenten. Ook is er nog een aantal openstaande discussiepunten rond de vermarktingsvergoeding, het aandeel niet-verpakkingen, de PET-trays en andere kwaliteitsdiscussies. Deze liggen nog bij de Begeleidingscommissie en zullen in de tussentijdse evaluatie een belangrijke rol gaan spelen. Zodra hier een beslissing over komt, zal het UMP daarop aangepast worden. Uiteraard zullen we onze leden over de laatste ontwikkelingen blijven informeren via de nieuwsbrief en GRAM. Ook zal er tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 30 maart aanstaande een UMP-ontmoetingspunt worden ingericht waar u met al uw vragen over het nieuwe UMP terecht kunt.