De afgelopen maanden is er veel tijd en energie gestoken in de landelijke vaststelling van de inzamelvergoeding voor PMD voor 2022. Deze gesprekken vinden plaats in het zogeheten Platform Ketenoptimalisatie (PKO) waar VNG (samen met de NVRD als adviseur) afspraken maakt voor alle gemeenten met het Afvalfonds Verpakkingen (samen met Nedvang als adviseur).

Deze afspraken beschrijven onder meer dat er jaarlijks een inzamelvergoeding voor brongescheiden PMD wordt afgesproken op basis van een actueel samenstellingsonderzoek en een actueel kostenonderzoek. Vanwege COVID 19 heeft de uitvoering van een actueel kostenonderzoek vertraging opgelopen. De kostenvergoeding die het Afvalfonds voorstelt strookt wat ons betreft niet met de geldende afspraken over de bepaling van de kosten en de vervuiling door stoorstromen. Het gedane voorstel zou een significante daling van de vergoeding per ton opleveren ten opzichte van de vergoeding over 2021. De onderhandelingen hierover lopen nog steeds, hetgeen betekent dat er voor het lopende jaar 2022 nog geen overeenstemming is over de inzamelvergoeding per ton brongescheiden PMD. De NVRD adviseert gemeenten en hun publieke inzamelorganisaties om de onderhandelingen van de VNG af te wachten en geen individuele afspraken te maken met het Afvalfonds dan wel Nedvang.