Vanuit het Ministerie is de belofte gedaan dat met de Belastingdienst verder wordt gesproken over het inzamelbegrip en de betekenis daarvan. Daarnaast is er afgesproken dat de NVRD en de Belastingdienst verder doorpraten over andere openstaande punten, zoals de kostenberekening voor het bij de poort afleveren van ingezamelde stromen aan recyclers. De NVRD houdt u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in het Vpb dossier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Evelien Mertens (mertens@nvrd.nl , 06-50849991)