Inmiddels is duidelijk geworden dat de NVRD en de overlegpartners van de Belastingdienst op een aantal fundamentele zaken een andere visie hebben. De NVRD heeft dan ook in overleg met de Belastingdienst besloten een stap terug richting de wetgever te maken. Via het Ministerie van Financiën dan wel een van beide Kamers zal de NVRD proberen meer duidelijkheid te krijgen. De NVRD is zich terdege bewust van de urgentie van het Vpb dossier. Zeker aangezien de NVRD van meerdere leden begrepen heeft dat de Belastingdienst in afwachting van het bereiken van brancheafspraken afwachtend is in het geven van inhoudelijke oordelen over specifieke situaties. Terwijl het proces loopt, houden we de leden via onze kanalen zo goed mogelijk op de hoogte, al kan gezien het delicate karakter van het dossier inhoudelijk niet altijd alles gedeeld worden. Bij specifieke inhoudelijke vragen of opmerkingen over het dossier kunt u evenwel altijd contact opnemen met Evelien Mertens (mertens@nvrd.nl). Dat geldt ook indien u zaken over de huidige stand van het overleg tussen de Belastingdienst en uw bedrijf kunt delen, zodat de NVRD dat mee kan nemen in verdere behandeling van het Vpb dossier.