Inmiddels heeft de Raad van State over het wetsvoorstel geadviseerd en initiatiefnemer van het wetsvoorstel Veldman geadviseerd tot het nader motiveren van het wetsvoorstel. Die motivering is volgens de Raad nodig op het punt van de beperking die het wetsvoorstel teweeg zou brengen op het gebied van de gemeentelijke autonomie bij belastingheffing. Het belang van het maken van en inbreuk om de gemeentelijke autonomie (de vervuiler betaalt) is volgens de Raad onvoldoende afgewogen tegen de waarde daarvan. Daarnaast loopt er een discussie over herziening van het gemeentelijk belastinggebied die door het wetsvoorstel zou worden doorkruist en heeft de verplichting om de heffingen kostendekkend te maken slechts gevolgen voor zes gemeenten. Inmiddels is de commissie voor Binnenlandse Zaken in de gelegenheid gesteld inbreng te leveren naar aanleiding van het wetsvoorstel. Uit het verslag van de geleverde inbreng blijkt dat de leden van de commissie in grote lijn dezelfde zaken opmerken als de Raad van State en de VNG. Zo zijn vragen gericht op de autonomie van gemeenten en de herziening van het belastingstelsel in bredere zin.