Onze leden wilden niet wachten op de Transitieagenda’s, maar gewoon aan de slag gaan. Daarom zijn wij al in 2016 gestart met het project ‘Wij maken werk van circulair’. Met dit project willen we via inkoop de circulaire economie stimuleren en kennis en ervaringen delen. In het artikel van GRAM december 2017 is te lezen wat onze ambities zijn en wat we concreet hebben gedaan. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: in 2018 worden dankzij dit project op grote schaal circulaire minicontainers aanbesteed.