De coronapandemie dwingt ons allen alert te zijn op onze gezondheid en veiligheid, en op die van anderen, waaronder onze collega’s. De afvalbranche is zich hier altijd bewust van en heeft veilig en gezond werken scherp op het netvlies, tijdens de coronacrisis misschien wel meer dan ooit. De sector neemt zijn verantwoordelijkheid met het scheppen van een veilige en gezonde werkomgeving, en het creëren van bewustwording voor het belang van veilig en gezond werken. Tijdens de Week van de Veiligheid brengen de organisaties veilig en gezond werken gezamenlijk nog eens extra onder de aandacht.

 

Door de coronapandemie is het dit jaar voor iedereen lastig om (grootschalige) activiteiten te organiseren. Als vitale sector hebben onze collega’s genoeg te doen en moeten we tegelijkertijd 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Dit is wel de reden aan de slag te gaan met het thema afstand houden. Het sluit aan op de actualiteit en het is een onderwerp waar de sector elke dag en in vele situaties mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan gevaarlijk afval, draaiende onderdelen van machines, werken met shovels en vrachtwagens in het verkeer. Binnen bedrijven zijn afspraken gemaakt over hoe hierbij de veiligheid en gezondheid te bewaken. Tijdens de Week van de Veiligheid kan elke organisatie op zijn eigen manier invulling geven aan het thema en acties organiseren die aansluiten bij eigen thema’s rondom ‘afstand houden’.

De organisaties gaan vooral intern aan de slag. Om bij de eigen medewerkers nog eens extra aandacht te vragen voor veiligheid en gezondheid wordt vooral gebruik gemaakt van vertrouwde communicatiekanalen, zoals intranet, narrow-casting, nieuwsbrief en mededelingenbord. De acties gebeuren veelal online en op afstand. Er worden wedstrijden uitgeschreven voor het beste voorbeeld van afstand houden en vlogs opgenomen, waarin een medewerker een situatie laat zien waarbij afstand houden belangrijk is. De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche heeft bedrijven een handje geholpen door de opzet van deze activiteiten vooraf aan te bieden. Andere acties die worden gedaan om afstand houden onder de aandacht te brengen, zijn het uitdelen van een rolmaat, het dragen van speciale hesjes met de tekst afstand houden erop, het dagelijks poneren van stellingen over het thema, en het professionaliseren van de pictogrammen en bewegwijzering, zodat iedereen weet waar hij mag lopen, staan en zitten. Ook de betrokken brancheorganisaties vragen met activiteiten aandacht voor het thema, onder meer met eigen artikelen en berichten.