Bedrijven hebben duidelijke afspraken voor een veilige en gezonde werkomgeving. Er zijn regels waaraan medewerkers, inhuurkrachten, leveranciers en bezoekers zich moeten houden om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen en de gezondheid te beschermen. Ook wordt veel aandacht besteed aan wat de consequenties zijn van niet veilig werken en wordt onderzoek gedaan naar (bijna-)ongevallen om ervan te kunnen leren. “Ons motto is ‘we werken veilig of niet’”, zegt Michaël van Hulst, voorzitter van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA), “Desondanks doen zich in onze branche relatief veel ongevallen voor. Veilig en gezond werken heeft dan ook continu onze aandacht, maar in de Week van de Veiligheid doen we daar een schepje bovenop.”

Door de aanhoudende coronapandemie is het ook dit jaar lastig om er een grootschalig evenement van te maken. Toch zien bedrijven kans om acties op touw te zetten die focussen op veilig en gezond werken. De organisaties kiezen daarbij voor thema’s die passen bij het bedrijf en de actualiteit. Verkeersveiligheid is een onderwerp dat meerdere bedrijven bij de kop pakken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de snelheidslimiet op het bedrijfsterrein of over de ‘kunst van kijken’, het herkennen van gevaarlijk situaties en ongewenste handelingen.

Andere bedrijven kiezen voor thema’s als veiligheidsgedrag of gevaarherkenning, of vragen aandacht voor de LMRA, de Laatste Minuut Risico Analyse. De acties variëren van aanspreken op gedrag, uitdelen van ludieke gadgets, organiseren van toolboxmeetings, uitschrijven van een fotowedstrijd tot interne mediacampagnes via e-mail, intranet of narrow-casting. Naast de acties van organisaties in de afvalbranche, vragen ook de StAA en de betrokken brancheorganisaties volgende week met eigen activiteiten aandacht voor veilig en gezond werken.