Hieronder treft u informatie aan over wat door de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) beschikbaar wordt gesteld dan wel zal worden georganiseerd tijdens dit evenement en wat van u wordt verwacht.

Doel, datum en opzet

Het doel van de Week van de Veiligheid is het beeld van de buitenwacht over veilig en gezond werken in de afvalsector en de arbeidsomstandigheden in de afvalbranche in positieve zin te beïnvloeden. Het idee is te laten zien dat de sector veilig en gezond werken serieus neemt. De veiligheidsweek heeft vooral een imagoversterkend doel.

Van 4 tot en met 8 juni 2018 vindt de Week van de Veiligheid plaats. De bedrijven organiseren op één of meer dagen in die week acties om veiligheid onder de aandacht te brengen. Uit ervaring blijkt dat de voorkeur uit gaat naar dinsdag of donderdag, van 8.00 – 11.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur. Maar de uiteindelijke keuze is aan uzelf.

 

Het uitgangspunt is dat bedrijven activiteiten organiseren die passen binnen het bedrijf, aansluitend bij de eigen risico’s en eigen behoeften. Dit maakt de opzet enigszins vergelijkbaar met bijvoorbeeld de ‘week van de circulaire economie’: Er wordt geen richting gegeven aan de invulling van de activiteit, zolang deze activiteit maar inzoomt op gezond en veilig werken in de sector.

Wat kan de StAA voor u betekenen?

Tijdens de Week van de Veiligheid zal de StAA ook een aantal acties op zich nemen, te weten:

  • Er zal een StAA-persbericht naar buiten worden gebracht.
  • Er komt een StAA-artikel over het 10-jarig bestaan van de Arbocatalogus Afvalbranche beschikbaar.
  • De eerste editie van de StAA-nieuwsbrief zal worden gelanceerd.
  • De LinkedIn en Twitter account van de StAA zullen ‘live’ gaan.
  • Voorafgaand aan het event zal u worden gevraagd aan te geven wat u gaat doen tijdens de Week van de Veiligheid. Deze acties worden geïnventariseerd en, gezamenlijk met bovenstaand persbericht en artikel, na afloop van de week worden toegezonden aan de inspecteur-generaal, Marc Kuipers, van ISZW en staatssecretaris Van Ark van het Ministerie van SZW. 
  • Om de exposure van de Week van de Veiligheid zo herkenbaar mogelijk te laten zijn, is gekozen om het beeldmateriaal van de StAA te gebruiken. Om die reden wordt u vriendelijk verzocht het beeldmateriaal zichtbaar op uw communicatie-uitingen te plaatsen. Hiervoor stelt de StAA de volgende materialen en communiqués ter beschikking:
  • Beeldmateriaal, zoals foto’s, slogan en logo
  • Het artikel over het 10-jarig bestaan van de StAA
  • Het persbericht van de StAABovenstaande materialen zullen vlak voor het event beschikbaar komen en worden toegezonden. De StAA streeft er naar het beeldmateriaal eerder beschikbaar te stellen, zodat u dit kunt gebruiken voor uw communicatiemiddelen.
  •  

Wat verwacht de StAA van u?

Zoals gezegd, zal de StAA niet voorschrijven wat voor activiteiten met welk thema u zou moeten ontplooien. U wordt verwacht activiteiten te organiseren, die passen binnen uw bedrijf en aansluiten bij uw eigen risico’s en eigen behoeften. In de bijlage treft u enkele voorbeelden aan van mogelijke activiteiten.

Graag verneemt de StAA wat u gaat doen, zodat zij dit kan toevoegen aan de inventarisatie van initiatieven, die richting de overheid zal worden toegezonden. Tevens maken de initiatieven onderdeel uit van het StAA-persbericht. Mocht u van uw initiatief beeldmateriaal hebben, dan ontvangt de stichting dit graag.

Vragen?

Voor vragen over de Week van de Veiligheid evenals het kenbaar maken van de, door u geplande initiatieven kunt u contact opnemen met mevr. Jennifer Koster-Bos vsn de StAA, tel: 06 42 46 11 96; e-mail: kosterbos@verenigingafvalbedrijven.nl.