Hierdoor ontstaat een duidelijker beeld van het aantal en de aard van ongevallen voorgevallen bij de verwerking, recycling én inzameling van afval in Nederland. Daarnaast komt er meer informatie beschikbaar over verschillende soorten ongevallen. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) registreert alleen ernstige en dodelijke ongevallen, terwijl de Ongevallenenquête ook kijkt naar kleinere ongevallen, waarvoor EHBO of een medische behandeling is verleend. De resultaten van de Ongevallenenquête worden dit najaar bekend gemaakt.

De samenwerking van de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD bij de uitvoering van de Ongevallenenquête is een voorbeeld van de ambitie van beide brancheverenigingen om de veiligheidscultuur binnen de afvalsector te verbeteren en het aantal ongevallen in de afvalsector naar beneden te brengen. Om deze ambitie verder te realiseren, werken de brancheverenigingen aan een meerjarenprogramma 2020 – 2023 dat in het najaar gereed zal zijn.