Inclusief ondernemerschap is inherent verbonden met onze branche. Onze publieke achterban zet zich er dagelijks voor in dat iedereen die wil, ook kán werken. Dit doen zij bijvoorbeeld in het groenbeheer, op fietswerkplaatsen en in de kringloopwinkel. Om het ontwikkelen van deze initiatieven te stimuleren, ontwikkelden wij met diverse leden de Wegwijzer Sociale Inclusie.

De wegwijzer helpt organisaties bij het opstarten en professionaliseren van inclusief ondernemerschap. We zetten uiteen hoe je sociale inclusie kan borgen in de organisatie en welke strategische keuzes je kan maken.

Vervolgens zetten we een stappenplan uiteen vanuit twee aanvliegroutes: een start vanuit een beschikbare werkplek, of een start vanuit een beschikbare doelgroep.

We zetten zes sporen uiteen:

  1. Fit voor werk: weer leren werken
  2. Werkend leren: vakgericht lerend werken
  3. Werk cluster voor doelgroep: Structureel, passend werkbieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  4. Reguliere baan (jobcarving) voor doelgroep: bestaande functies opsplitsen
  5. Beschut werk: betaald werk in een aangepaste omgeving
  6. Dagbesteding: zinvolle activiteiten bieden

Ieder spoor verduidelijken we met een voorbeeld uit de sector.

Bekijk de wegwijzer hier. Meer weten over het ontstaan van de wegwijzer en het belang van inclusief ondernemerschap? In het februarinummer van de GRAM 2022 lees je er alles over!