Het is lastig reageren op deze kritiek. Ten eerste omdat het vaak slechts het effect belicht op één stroom. Wanneer het gaat om het succes van nascheiding, gaat het vaak om de kunststof fractie. Maar gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ophalen van alle afval, of liever van alle grondstoffen, op een manier die zo hoogwaardige toepassing weer mogelijk maakt. Ten tweede is het niet voor niets dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het beleid rond de inzameling. Lokale verschillen, maken verschillende systemen tot het meest geschikt. Soms klopt de kritiek dan ook, terwijl deze andere keren de kern niet raakt. Zeker is dat er nogal eens wordt gewerkt met verschillende cijfers en aannames. Om goed te kunnen kijken welke combinatie van welke systemen effect hebben, is de analyse-website van de benchmark huishoudelijk afval een zeer goed instrument. U kunt deze vinden op:  http://bmha.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met het bureau van de NVRD voor vragen.