Dit is één van de thema’s van het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres dat de NVRD op 19 april organiseert. Samen met meteoroloog Reinier van de Berg blikken we terug op de afgelopen winter maar kijken we vooral naar het klimaat van de toekomst. Worden de winters langer of korter, wordt het kwakkelen of wordt het extremer met meer calamiteiten? En wat betekent de klimaatverandering voor de huidige inrichting en werkwijze van gladheidbeheer?

Klik hier als u meer wilt weten over de rest van het programma.