Vorige week is onze collega Ralph Peters afgereisd naar Helsinki om bijeen te komen met de leden van Municipal Waste Europe. De Europese koepelorganisatie voor de branchevereniging van gemeentelijke afvalbedrijven.

Tijdens de zogenaamde Policy Meeting heeft de NVRD gepleit om bij de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen ook op Europees niveau te lobbyen voor een herziening van de rol van gemeenten bij een UPV. Alle leden stemden hiermee in! Daarnaast hebben er ook enkele bilaterale overleggen plaatsgevonden. Zo is er met onze Zweedse collega’s gesproken over hun systeem van uniforme pictogrammen en labels. We hebben afgesproken dat we hier verdiepende gesprekken over gaan voeren. Naast vergaderen en het kiezen van de nieuwe voozitter Federico Foschini van Utilitalia zijn we ook ‘het veld in’ gegaan om een gloednieuwe en innovatieve Finse sorteerinstallatie van het bedrijf REMEO te bezoeken. Met een investering van €35 mln. euro hebben zij een sorteerinstallatie voor bouw- en sloopafval en bedrijfsafval gerealiseerd. Deze installatie maakt gebruik van AI (artificial intelligence) en robotarmen om het afval te scheiden. Benieuwd hoe dit eruit ziet? Klik dan op deze link