Onlangs zijn de artikelen 437 en 437ter van het Wetboek van Strafrecht gewijzigd met als doel de bestrijding van heling en witwassen te verbeteren. Deze wijziging houdt onder andere in dat alle opkopers en handelaren verplicht worden om een Digitaal Opkopersregister (Dor) in te richten.

In het Dor moet een aantal categorieën tweedehands goederen en de personen die deze goederen aanbieden worden geregistreerd. Deze registratieplicht gaat ook gelden voor kringloopbedrijven en voor de kringloopcontainer op de milieustraat. Een en ander is nader uitgewerkt in het Besluit Digitaal opkopersregister en Digitaal opkopersloket (het Besluit). Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) en de NVRD vrezen dat het Besluit negatieve gevolgen zal hebben voor de kringloopbedrijven en de kringloopcontainer op de milieustraat.De NVRD heeft samen met BKN een zienswijze ingediend ten aanzien van het Besluit. Het motief voor heling en witwassen mist bij de kringloopbedrijven immers, omdat inwoners hun spullen daar niet tegen betaling (om niet) achterlaten. Daarnaast werkt het Besluit de beleidsambities om te komen tot een circulaire economie tegen. De bereidheid om spullen bij kringloopbedrijven en de kringloopcontainer op de milieustraat achter te laten zal aanzienlijk dalen als men daarvoor allerlei persoonsgegevens moet laten registreren, zoals het Besluit vereist. Dit zal leiden tot minder hergebruik en daarmee minder levensduurverlenging. Verder leidt het Besluit tot een voor de praktijk onwerkbare en onuitvoerbare situatie. Het sorteren en registeren van aangeboden spullen kost namelijk veel tijd. Dat zal leiden tot wachtrijen bij de kringloopcontainer op de milieustraat en mogelijk ook files op de openbare weg. BKN en de NVRD hebben in hun zienswijze een voorstel gedaan waarmee voorgenomen bezwaren kunnen worden weggenomen. BKN en de NVRD voeren hierover op korte termijn overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op 4 mei heeft Nieuwsuur aandacht besteed aan het Dor en de daarmee samenhangende uitdagingen. Het item kunt u hier bekijken.