Ruim dertig personen gingen in het Aviodrome in gesprek over de (on)mogelijkheden om te komen tot een circulaire minicontainer.

De aanwezige gebruikers – gemeenten en publieke afvalinzamelaars – hebben de wens om een circulaire minicontainer in te kopen maar willen daarbij graag van de markt weten wat er mogelijk is. Daarom is eerst een schriftelijke marktconsultatie gehouden waar tijdens de Marktdag verder over doorgesproken is. Tijdens de bijeenkomst viel op dat er al veel mogelijk is! Er zijn al minicontainers beschikbaar bestaande uit 98% gerecycled materiaal. Dit materiaal is voornamelijk afkomstig van oude containers aangevuld met hoogwaardig HDPE van de harde plastics (speelgoed etc.). Het toepassen van PMD blijkt momenteel nog lastig. Dit is echter wel de droom van de inkopende partijen en de aanwezigen zagen hier zeker ook wel toekomst in. Ook is gesproken over mogelijke businessmodellen passend bij een circulaire aanpak. Eén optie is een model waarbij de producent eigenaar blijft van de minicontainer en zo ook verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van de container.

Formule van AbEen mooi moment tijdens de dag was de introductie van de ‘Formule van Ab’. Ab Hoogesteger van de Gemeente Rotterdam – één van de leden van werkgroep van de NVRD – heeft een formule ontwikkeld waarmee de CO2-belasting van een container kan worden berekend. Hierin wordt de samenstelling van het materiaal (virgin vs. recyclaat), de levensduur en het gewicht meegenomen. Zo kunnen verschillende containers met elkaar worden vergeleken. De aanwezigen reageerden enthousiast op de formule en zullen deze verder uitwerken.

De NVRD gaat samen met de werkgroep aan de slag richting een eerste aanbesteding. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Uitgebreid verslag Marktdag

Presentaties en Pitches van de Marktdag:

Presentatie NVRD

Presentatie Bernard Merkx

Pitch Engels

Pitch ESE

Pitch Kliko Eurobins

Pitch Plastic Omnium

Pitch SSI Schafer

Pitch TWS

Pitch Van Gansewinkel