Op woensdag 30 november 2022 presenteerde de Europese Commissie haar plannen over de toekomst van verpakkingen in de gewijzigde ‘Richtlijn Verpakkingen en Verpakkingsafval’. Deze plannen gaan verder dan de voorgaande richtlijn. De Europese Commissie stelt namelijk een verordening voor. Waar lidstaten bij een richtlijn zelf mogen kiezen hoe ze bepaald beleid landelijk implementeren, gaat een verordening verder en legt het concrete en universele regels op aan de lidstaten. Het voorstel omvat een omvangrijk aantal plannen om toe te werken naar duurzame en circulaire verpakkingen.

De verordening stelt eisen aan verpakkingen gedurende de gehele levenscyclus. Zo worden er eisen gesteld aan de duurzaamheid van verpakkingen en pictogrammen over inzameling, en komen er minimumvereisten voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, inzameling, behandeling en recycling van verpakkingsafval. De doelstelling van de Commissie is om in 2040 minimaal 15% minder verpakkingsafval te genereren. Wij hopen natuurlijk van harte dat deze plannen gaan bijdragen aan veel meer reductie. Hieronder een kleine impressie van de plannen.

  • Een van de duurzaamheidseisen is dat verpakkingen zo gemaakt dienen te worden dat er aan het eind van de keten zo veel mogelijk CO2 wordt gereduceerd en zo min mogelijk resten overblijven nadat het verwerkt is in de afvalfase. Daarnaast wordt in deze verordening vastgelegd dat vanaf 2030 alle verpakkingen zo ontworpen moeten zijn dat ze gerecycled kunnen worden en wordt er trapsgewijs opgebouwd naar minimaal 65% recycled plastic in nieuwe verpakkingen in 2040.
  • Ook worden er eisen gesteld aan composteerbare verpakkingen. Om als composteerbaar te worden beschouwd, moet de verpakking zodanig fysisch, chemisch, thermisch of biologisch kunnen worden afgebroken dat het grootste deel uiteenvalt in koolstofdioxide, biomassa en water. Daarnaast moeten binnen 2 jaar na inwerkingtreding van deze verordening theezakjes, koffiefilters, koffiecups, lichte plastic draagzakjes en stickers op groente en fruit composteerbaar zijn. 
  • Verder worden labels over de samenstelling van de verpakking en hoe deze gescheiden moeten worden verplicht gesteld. Hierbij is het nog wel een uitdaging om te komen tot een Europees Uniform label-systeem. De NVRD voert hierover momenteel verkennende gesprekken met Scandinavische landen die al een uitgebreid systeem hiervoor hebben uitgerold.
  • Tot slot worden er nadere eisen gesteld om de komst van hervulbare- of herbruikbare verpakkingen in goede banen te leiden en worden hier ook specifieke doelen voor gesteld. Zo is de doelstelling dat 95% van de ‘to go’-dranken beschikbaar worden gesteld in hervulbare of herbruikbare verpakkingen. Een vergelijkbare doelstelling geldt voor verpakkingen voor afhaalmaaltijden (75%) en e-commerceverpakkingen (80%).

Zodra er meer bekend is lees je het op onze website.