Prijsvraag: ontwikkeling Circulaire AmbachtscentrumOm te experimenteren hoe die samenwerkingsverbanden te versterken zijn, is er budget beschikbaar is gesteld door Het Rijk. Om zoveel mogelijk gemeenten en ideeën te ondersteunen, schrijft het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA een prijsvraag uit. Gemeenten hebben van 24 april 2019 tot en met 14 juni 2019 de mogelijkheid om hun plan in te leveren. De procedure, planning en randvoorwaarden worden toegelicht op www.vang-hha.nl/circulairambachtscentrum. Begin juli worden de opdrachten toegekend aan de gemeenten die op basis van hun ingediende plan worden geselecteerd.

Voorwaarden van en vragen over prijsvraagOp de onderstaande website (link naar PDF) kunt u de voorwaarden, planning, toekenning en meer informatie vinden:

https://www.vang-hha.nl/publish/pages/160632/prijsvraag_extra_impuls_gemeenten_voor_circulaire_ambachtscentra_2019.pdf

Vragen over een circulair ambachtscentrum, de procedure, voorwaarden, de prijsvraag etc. kunnen gestuurd worden tot 3 mei via mail: vanghuishoudelijkafval@rws.nl . De vragen zullen verzameld worden tot deze tijd. Alle antwoorden op de gestelde vragen worden zo snel mogelijk gepubliceerd op www.vang-hha.nl/circulairambachtscentrum en wel uiterlijk op 10 mei 2019.

 

Waarom een circulair ambachtscentrumEen circulair ambachtscentrum kan waardevol zijn in vele opzichten. Er wordt niet alleen gefocust op het recyclen en scheiden van afval, maar ook op (hoogwaardig) producthergebruik. Daarnaast kan zo’n centrum nieuwe werkgelegenheidskansen en leerwerkplekken opleveren. Daarom worden gemeenten gestimuleerd aan de slag te gaan met het concept Circulaire Ambachtscentra.

 

Circulaire ambities Het project Circulaire Ambachtscentra is opgezet om op het gebied van consumptiegoederen bij te dragen aan meer producthergebruik en aan het verankeren van de circulaire economie in de Nederlandse maatschappij. Om deze ambitie te halen werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de VNG, NVRD, BKN, Stichting Repair Café en Rijkswaterstaat samen. Deelnemende gemeenten brengen dit jaar in kaart welke samenwerkingsverbanden het beste resultaat opleveren. Aan de hand van deze resultaten kan de werking van het circulair ambachtscentrum worden geoptimaliseerd. De verwachting is dat er minder spullen onnodig worden weggegooid en dat er op die manier ook wordt bijgedragen aan de VANG-HHA-ambitie.

NVRD circulairNVRD werkt aan een schone en prettige leefomgeving. Samen willen we de omslag maken naar een circulaire economie. Het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie en grondstofketens sluiten belangrijke speerpunten.

Voor vragen: vanghuishoudelijkafval@rws.nl

Website: www.vang-hha.nl/circulairambachtscentrum