Recyclen van luiers is volgens Raymond Gradus weinig zinvol. De energiebalans en daarmee het milieueffecten zou negatief zijn, de kosten aan energie en inzameling hoog. Ook de investeringen zouden hoog zijn waarbij de producten ook te weinig zouden opleveren. Verder zou het een slecht idee zijn om duurzame energie te subsidiëren. In het opinie stuk in Trouw weerlegt Willem Elsinga deze argumenten.

“In werkelijkheid is de energiebalans helemaal niet negatief. De luiers verhitten we inderdaad met stoom, maar bij het afkoelen gebruiken we deze warmte deels opnieuw voor een volgende lading luiers. Nog belangrijker is dat we door het verhitten de luiers met inhoud als het ware gaar 'koken' voor de biogasbacteriën. Daardoor maken deze bacteriën veel extra biogas, waaruit we weer elektriciteit maken. Verder is het milieueffect zwaar positief, maar dit is niet, zoals professor Gradus beweert, uitsluitend afhankelijk van de energiebalans, maar is te beoordelen op basis van een milieuanalyse waarin alle relevante milieuaspecten worden meegenomen, waaronder materiaalhergebruik”. Aldus Willem Elsinga.

Met zijn opmerking dat de kosten hoog zouden zijn vanwege energiekosten, investeringen en inzamelkosten slaat professor Gradus de plank volgens Elsinga mis. "De energiekosten zijn slechts een beperkt deel van de kosten". Aldus Elsinga.

Lees hier het hele artikel op de website van Trouw

Lees hier het artikel waarop Willem Elsinga reageert