Voor het onderdeel fysieke belasting zijn de oude P90-regels verwijderd uit de arbocatalogus. De Arbeidsinspectie wil dat veilig wordt conform de huidige stand der wetenschap en techniek. Het meest recente belasting-onderzoek is uitgevoerd door VHP en dateert uit 2015, dit heet de leidraad fysieke belasting (kort: leidraad).

Nu de P90-normen vervallen en de leidraad één van de weinige alternatieven lijkt, is de vraag wat het betekent als je de normen uit de leidraad gaat hanteren. Wat betekent dat voor je personeels- en rittenplanning? Wat is dan nu de maximale belasting bij rolcontainers, pmd-zakken etc.?

Om te voorkomen dat iedereen hier zelf veel tijd en energie aan besteedt om 'het wiel uit te vinden', willen we een gezamenlijke werkgroep van teamleiders inzameling (of soortgelijke functie) samenstellen. Heb je interesse? Neem dan contact op met Guy van Wunnik via vanwunnik@nvrd.nl