Voor de jonge garde begon de dag om half drie in de middag. Wij (Douwe Huitema, Sigrid Schuurmann, Lianne Pit en Hede Razoky) hebben we ons goed ingelezen: met wie zitten we straks aan tafel? Op welke functies zitten de bestuursleden? Hebben we al contacten binnen ons netwerk en hoe oud is de ‘oude’ tak van de NVRD nou werkelijk?

Voorafgaand aan de bestuursvergadering hebben we eerst met elkaar om de tafel gezeten, zoals we dat elke twee á drie weken doen. In deze vergaderingen bespreken we onder andere de activiteiten die op de planning staan, de manieren om ons netwerk te vergroten en de acties die nodig zijn om de doelen van ons jaarplan 2021 te behalen. Daarna was het zover: we begaven ons richting vergaderzaal ‘De Toekan’ voor de ontmoeting tussen ‘jong’ en ‘ervaren’. 

Rebelse ideeënDe presentatie begon met wat Young NVRD is: een platform bestaande uit jonge medewerkers onder de 35 jaar uit de afval- en reinigingsbranche. Een netwerk dat een aantal keer per jaar bij elkaar komt (fysiek dan wel digitaal) voor rebelse ideeën, kennisuitwisseling en samenwerking.  Ook de plannen van het bestuur voor 2021 en uitkomsten van de enquête werden gepresenteerd. Zo willen wij bijvoorbeeld groeien naar meer leden, een sterkere verbinding, meer zichtbaarheid en uiteindelijk een grotere inbreng in de transitie naar een circulaire economie.

Daarna volgde een open gesprek waarin ingehaakt werd op de vraag ‘(Hoe) kan Young NVRD de NVRD helpen bij ontwikkelingen, opgaven en projecten?’ Op deze vraag werd gereflecteerd door de lens van de Young NVRD visie waarin vooral het begrip ‘rebelse ideeën’ de boventoon voerde.   ‘Rebels’ is namelijk op twee verschillende manieren in te vullen. Aan de ene kant kan Young NVRD reactief meedenken en op verzoek functioneren als denktank bij hot topics binnen de branche. Aan de andere kant kunnen wij een meer proactieve rol aannemen, door zelf onderwerpen aan te dragen die de jonge garde bezighoudt.

Zowel Young als ‘ervaren’ NVRD was het erover eens dat het voortdurend aan elkaar ‘spiegelen’ goed is voor de branche. In zekere zin komt hier zowel de pro- als de reactieve rol in terug. Verder ziet het bestuur een rol voor Young NVRD weggelegd in de missie om de branche aantrekkelijker te maken. Als jongerentak zijn we in staat om te identificeren wat jonge medewerkers in de afval- en reinigingsbranche bezighoudt, op welke punten zij toegevoegde waarde hebben en wat de beste wegen zijn om hen te bereiken. De afspraak is daarom gemaakt om 1 á 2 keer per jaar bij de bestuursvergadering aan te sluiten. De eerstvolgende sessie waarin er gespiegeld gaat worden zal in het najaar plaatsvinden, waar onder ander het jaarplan aan bod komt.

Afval betweters gezocht!Houd de kanalen van de NVRD in de gaten voor meer informatie over onze plannen en bijeenkomsten. We richten ons nu op een fysieke ontmoeting in de middag ergens in september, waar we al jullie rebelsheid willen aanwakkeren! En word lid van onze LinkedIn-groep ‘Young NVRD’! Ben jij werkzaam bij een NVRD-lid, 35 jaar of jonger en wil je je aanmelden voor het Young NVRD netwerk? Stuur dan een e-mail naar young@nvrd.nl. Of attendeer je jonge(re) collega op het netwerk!