Ben je een enthousiaste Young NVRD’er en wil je graag bijdragen aan ons mooie netwerk, sluit je dan aan bij het bestuur van Young NVRD! Samen met de andere bestuursleden zorg je voor interessante bijeenkomsten voor onze leden.

Wij zijn een informeel netwerk van jonge medewerkers in de afval- en grondstoffenbranche met een passie voor circulariteit. Samen vormen we een platform voor kennisuitwisseling, samenwerking en bovenal rebelse ideeën.

Wat vergt het?

  • 2-4 uur per week

Wat brengt het?

  • Een goed netwerk in de afval- en grondstoffenbranche
  • Uitwisseling van kennis en gezelligheid tijdens de bijeenkomsten en tijdens de bestuursvergaderingen
  • Een extra curriculaire activiteit (bestuursfunctie) op je cv

Hoe ziet een bestuursvergadering eruit?
We spreken elke 6-8 weken fysiek af op locatie van één van de bestuursleden. Zo krijg je een kijkje in de keuken van verschillende gemeenten en grondstoforganisaties. Daar lunchen we eerst gezellig met elkaar en vervolgens bespreken we de komende bijeenkomsten. We brainstormen over de invulling, steken elkaar aan met goede ideeën en maken concrete afspraken over het vervolg. Ook schrijven we stukken voor de GRAM, zorgen we voor uitbreiding van ons eigen netwerk en sluiten we aan bij internationale netwerken.

Hoe meld ik mij aan?
Stuur een korte motivatie en je cv naar Laura Heese via l.heese@hvcgroep.nl. Als je vragen hebt over de bestuursfunctie mail dan ook naar Laura.