Het Circulaire Materialen Plan (CMP1) zal in de toekomst het huidige Landelijke Afvalbeheersplan (LAP3) gaan vervangen. Met oog op de circulaire wereld van de toekomst hebben wij in een zienswijze opgeroepen tot meer aandacht voor preventie, productdesign en de kwaliteit van grondstoffen binnen de milieueffectrapportage.

Het Circulaire Materialen Plan (CMP1) en het Landelijke Afvalbeheersplan (LAP3) zijn allebei afvalbeheerplannen, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze plannen hebben als doel om het beleidskader van het afvalbeleid in Nederland te regelen voor specifieke materiaalstromen. Het CMP1 gaat het LAP3 in de toekomst vervangen en zal, naast richtlijnen voor de verwerking van materialen in de afvalfase, ook informatie bevatten over afvalpreventie. Tevens biedt dit nieuwe plan een sterkere juridische basis dan zijn voorganger.  Ter voorbereiding en vaststelling van het CMP1 wordt er eerst een onderzoek verricht naar de milieueffecten die dit plan teweegbrengen. Dit doet men via een milieueffectrapportage (m.e.r.). Tot 5 juli was het mogelijk om te reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor deze milieueffectrapportage (m.e.r.). Een goede gelegenheid dus om onze visie op de reikwijdte van het CMP1 te delen. Als NVRD zijn wij blij met de stap naar CMP1, maar mag het van ons ambitieuzer. Zo zien wij graag dat er in dit plan ook dwingende regels komen op het gebied van preventie en productdesign. Daarnaast pleiten wij voor meer aandacht voor de kwaliteit van grondstoffen. Onze volledige zienswijze is hier in te zien.