De meeste vragen gaan over het gewicht van de circulaire minicontainer en de controleerbaarheid van het materiaal in combinatie met de garantie. Dit zijn ook precies de belangrijke punten uit de aanbestedingsstukken voor de circulaire minicontainer. Hoe gaat de markt ervoor zorgen dat er een circulaire minicontainer ontstaat waarin zoveel mogelijk hergebruikt materiaal toegepast is, maar die toch zo licht mogelijk is en een zo lang mogelijke gegarandeerde levensduur heeft?

De markt geeft aan dat de toepassing van hergebruikt materiaal moeilijk te controleren is. Een van de criteria waarop marktpartijen punten kunnen scoren, is te komen met een goed plan van aanpak om de controleerbaarheid van het materiaal inzichtelijk te maken. Daar ligt een grote uitdaging voor de markt. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid van controles. Maar hopelijk nemen inschrijvers ook hun verantwoordelijkheid om op een eerlijke en vooruitstrevende manier mee te denken over de invulling van het circulaire concept.