Aangezien het overgrote merendeel van de bronscheidende gemeenten in Nederland zich voor de komende jaren hebben verbonden aan nieuwe sorteercontracten voor PMD, is er meer tijd om tot zorgvuldige afspraken te komen. Zo is in juli de aanbesteding, die publieke collectieven in de markt hebben gezet namens een groot deel van deze gemeenten, voor 4 jaar definitief gegund aan Suez en Tönsmeier. Het gaat hierbij in totaal om de sortering van 100 kton PMD afkomstig uit gemeenten in het verzorgingsgebied van HVC, ROVA, Circulus-Berkel, AVU, AREA Reiniging, GAD en de leden van Midwaste. Daarnaast heeft Afvalsamenwerking Limburg haar contract met Van Scherpenzeel verlengd voor een periode van 3 jaar. Uiteraard zijn er ook zowel bron- als nascheidingsgemeenten waarvan de bestaande contracten nog doorlopen. Met deze aanbesteding en verlenging ligt de sortering van een groot deel van het Nederlandse aanbod van PMD/PBD voor de komende jaren vast. Daarnaast is er een klein aantal gemeenten die nu al hebben aangegeven dat zij vanaf 2019 de sortering en vermarkting terug willen geven aan het Afvalfonds. Deze gemeenten praten nu met Nedvang over de voorwaarden waaronder deze nieuwe vorm van ketenregie binnen de huidige afspraken in de Raamovereenkomst, de deelnemersovereenkomst en het daaruit volgende UMP passen.