Via social media hebben we hier al aandacht voor gevraagd en de NVRD roept haar leden dan ook op om deze berichten te delen via hun eigen kanalen. Het plan is om voor dit soort seizoensgebonden afval- en stoorstromen, samen met onze ketenpartners een communicatiekalender op te stellen.