Dit heeft te maken met de huidige invulling van het publieke spoor en de koppeling aan de besteding van de zwerfafvalvergoeding waarbij de focus op vier vooraf door Nederland Schoon bepaalde modules wordt gelegd: schoon belonen 2.0, afvalbakken, slimmer opruimen en handhaving. De jaarlijkse 20 miljoen zwerfafvalvergoeding zal ingezet worden voor deze modules. Dit doet volgens de NVRD onvoldoende recht aan de expertise van gemeenten en lokale beheerders die het beste weten wat er in hun situatie echt nodig is. En daarbij komt dat de 20 miljoen voor gemeenten onderdeel uitmaakt van het totaalpakket aan afspraken die er in het kader van de Raamovereenkomst zijn gemaakt. Voor de NVRD betekent een brede zwerfafvalaanpak een integrale aanpak, die alle mogelijke maatregelen bevat, inclusief bijvoorbeeld statiegeld op flesjes en blikjes. Veel gemeenten zijn pro-statiegeld maar realiseren zich ook dat statiegeld alleen het zwerfafvalprobleem niet oplost en er voor het resterende deel altijd een brede integrale aanpak is vereist. Voor gemeenten en hun publieke afval- en reinigingsbedrijven is het zaak de dagelijkse aanpak van zwerfafval door te zetten, en indien gewenst hierbij gebruik te maken van het aanbod van Nederland Schoon. De NVRD blijft gemeenten ondersteunen en de belangen van haar leden vertegenwoordigen. Voor meer informatie kunt u het dossier op de website raadplegen.