Bijeenkomst Young Professionals ‘Ontmoet (on)ervaren'

Op 30 augustus kwamen de Young Professionals uit de afvalbranche weer samen, deze keer bij STEK in Breda. Op deze zonnige vrijdag waren niet alleen Young professionals welkom, maar ook professionals ouder dan 35 jaar. Op het hippe terrein van STEK was tijd vrijgemaakt voor kennisuitwisseling en zijn alle professionals, jong en oud, wijzer geworden.

YP

STEK Breda is een plaats waar creatievelingen, kunstenaars, beginnende ondernemers en ambachtslieden samenkomen om te creëren. Op dit terrein wordt geëxperimenteerd met duurzame en circulaire initiatieven. In gebouwen, producten of kunststukken worden reststromen verwerkt of is restmateriaal het hoofdingrediënt. Bij ‘Bredase Bomen’ worden bijvoorbeeld bomen uit de stad gebruikt om meubels te maken. Deze meubels worden teruggeplaatst in de parken waar ze ooit als boom groeide. De gemeente heeft dit mogelijk gemaakt door het terrein regelluw te maken om zo ruimte voor experiment mogelijk te maken.

Dankzij deze creatieve en regelluwe plek werd er aan de thematafels ook ‘out of the box’ gedacht. Aan de hand van vier thema’s: educatie/onderwijs, bewoners/consumenten, circulair produceren en inzameling/verwerking, is er nagedacht en gesproken over de route naar een circulaire economie. De circulaire samenleving is niet de samenleving zoals wij die nu kennen. Om circulair te worden moet de huidige productie, consumptiegedrag en gebruik van grondstoffen uit afval veranderen. Hier ligt een rol voor de overheid. Bedrijven dienen de meerwaarde van circulariteit in te zien en bewoners moeten o.a. door middel van educatie een circulaire mindset krijgen.

Belangrijk is dat alle partijen ‘de sense of urgency’ voelen. Alle aanwezigen werken in ieder geval al hard aan de circulaire toekomst. De ideeën die zijn uitgewisseld en de inspiratie die is opgedaan deze middag geeft hier weer een impuls aan.

Ben jij ook een Young Professional (<35jaar) werkend in de afvalbranche en wil je ook aansluiten bij dit soort bijeenkomsten en het netwerk? Mail dan naar: vandepas@nvrd.nl